Works

Kurumsal Sosyal Medya Yönetimi

Sosyal Medya Yönetimi

Kurumsal Sosyal Medya Yönetimi

Kurumunuz değerlidir, benzersiz bir iletişim stratejisi ve benzersiz tasarımlarla işletmenizi en iyi şekilde tanıtmanızı sağlarız.

Sosyal Medya

İtibar Yönetimi

Kurum kimliğinin itibar oluşturacak biçimde tasarlanması, tasarlanan kimliğin sosyal çevreye benimsetilmesi ve ilgili hedef kitlelerle bu kimlik özelinde karşılıklı güven ve anlayışa yönelik bir ilişki kurulmasını planlarız.

Kurumsal

İmaj Stratejisi

Kurumun kimliği “gerçek”, kurumun imajı ise gerçekler bütününün dış “yansımasıdır.”

Kurumsal Dizayn

Kurumsal Dizayn

Kurumsal tasarım; kurum felsefesinin görsel tarafı olup bir kuruluşun kendisini görsel şekilde ifade etmesidir. Başka bir ifadeyle, kurum felsefesinin somutlaşmış kısmını oluşturur. Dolayısıyla kurumsal tasarım kurumun nasıl bir felsefeye sahip olduğu hakkında bilgi vermektedir. Kurum kültürünün iyi anlaşılması ve algılanması açısından kurumsal tasarım önemli bir unsurdur.